Bimak Büro Makinaları San.Tic.Ltd.Şti.

7/24 DESTEK

Şirket Politikamız


Müşteri Politikamız

 • Müşterilerinin beklentilerini belirlemek ve müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Tüm şirket faaliyetleri, doğrudan müşteri ile ilgili olmasa bile, müşteri memnuniyetine yöneliktir.
 • Her bir çalışan, müşteri memnuniyetini geliştirmekle sorumludur ve Şirket, çalışanlarına bu amaç doğrultusunda gerekli tüm desteği verir.
 • Daha verimli ve etkin çalışabilmek için iş süreçlerini periyodik olarak düzenler ve günceller.
 • Şirket içinde müşteri memnuniyetine yönelik rutin veya ani denetlemeler yapılmakta olup, yapılan denetlemeler doğrultusunda aksiyon kararları alınır ve iyileştirmeler yapılır.
 • Sizlerden gelen geri bildirimleri iş süreçlerinde, ürün ve hizmetlerimizde proaktif iyileşmeler sağlayacak şekilde değerlendirerek sürekli müşteri odaklı olma yönünde ilerleme sağlıyoruz.
 • Müşterilerimize ayrım gözetmeksizin gerekli tüm destekleri sağlamak.

 

Çevre Politikamız

 • Sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan bir "Çevre Yönetim Sistemi’ni etkin uygulamak,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek,
 • Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile paydaşlarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak.

 • Brother
 • Canon
 • Ricoh
 • Hp
 • Samsung
 • Lexmark
 • Kyocera
 • Epson